Koje su kortikosteroidne kreme

 Kandidijaza (crevna) je danas sve veći problem u razvijenom svetu i kod nas pre svega zbog veće upotrebe visoko preradjene hrane, kao i namirnica kojim a je dodat šećer. Uzrok je uglavnom gljivica Candida albicans, koja je normalno prisutna u digestivnom sistemu, a u samo nekoliko procenata uzrok infekcije je Candida glabrata. Candida se normalno nalazi u crevima i na koži čoveka. Do infekcije tj. prekomernog bujanja gljivice dolazi kada je iz određenih razloga poremećena imunološka ravnoteža i zbog nekih spoljašnjih uticaja. Najrasprostranjeniji sojevi Candide su Candida albicans Candida glabrata i Candida tropicalis.

Koje su kortikosteroidne kreme

koje su kortikosteroidne kreme

Media:

koje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kreme

http://buy-steroids.org