Preparaty steroidowe

15 2015, 69, 5-6 ENZYMATYCZNE REAKCJE ROZSZCZEPIENIA WIĄZANIA C C. ZASTOSOWANIE W SYNTEZIE ZWIĄZKÓW ZAPACHOWYCH, FARMACEUTYKÓW ORAZ W BIOREMEDIACJI ENZYMATIC REACTIONS OF THE C C BOND CLEAVAGE. APPLICATIONS IN SYNTHESIS OF AROMA COMPOUNDS, PHARMACEUTICALS AND IN BIOREMEDIATION Anna Panek*, Natalia Milecka-Tronina, Alina Świzdor Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, Wrocław * Abstract Wprowadzenie 1. Enzymatyczne reakcje rozszczepienia wiązania C C 2. Wykorzystanie reakcji rozszczepienia wiązania C C w syntezie . Synteza związków zapachowych Otrzymywanie γ-laktonów Otrzymywanie metyloketonów Otrzymywanie waniliny . Enzymatyczna modyfikacja steroli do produktów użytecznych w syntezie leków steroidowych Surowce do produkcji leków steroidowych Przebieg enzymatycznej degradacji łańcucha bocznego steroli Wykorzystanie produktów degradacji steroli w syntezie leków 3. Biodegradacja związków aromatycznych Podsumowanie Piśmiennictwo cytowane

Preparaty steroidowe

preparaty steroidowe

Media:

preparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowe

http://buy-steroids.org